Hälsningar från riksdagen

Anders Adlercreutz, såväl en aktiv lokalpolitiker som Kyrkslätts egna riksdagsledamot, skickar nedan sina hälsningar. Anders arbete i riksdagen och lokalpolitiken kan du följa med via hans Facebook-sida eller blogg.

SFP i Kyrkslätt – Riksdagsbrev september 2020

9.9.2020

Bästa läsare,

Nu har de första löven gulnat och höstregnen har börjat sin trumning mot fönsterglasen. Skolorna har åter öppnat sina dörrar efter sommarlovet och de vardagliga rutinerna gör sin återkomst – i alla fall till en del. För många betyder det fortfarande att arbetet fortsätter på distans.

Också i riksdagen har höstperioden kört igång. Fortfarande tillämpas en del specialarrangemang, men från och med denna vecka kommer riksdagen att återgå till att behandla även andra än endast coronarelaterade ärenden. Detta var ett absolut nödvändigt beslut – det finns en mängd viktiga lagpaket som står på kö.

Denna vecka har vi hunnit behandla den femte tilläggsbudgeten samt diskuterat EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket. Den femte tilläggsbudgeten väcker hopp i dessa tider: underskottet för detta år minskar med över 1 miljard euro. Men trots det är underskottet stort och arbetet både i Finland och inom EU måste fortsätta intensivt. Därför är EU:s återhämtningspaket viktigt – det som gynnar Europa som helhet gynnar också Finlands exportinriktade ekonomi.

Den allra största frågan denna höst gäller sysselsättningen. Vi i svenska riksdagsgruppen tog tag i frågan på vårt årliga sommarmöte i slutet av augusti och publicerade ett åtgärdsprogram med 15 punkter för en ökad sysselsättning. Coronakrisen har kärvat till det för många företag och arbetstagare, och nu behöver vi åtgärder så att företagen åter ska våga investera och våga anställa. Regeringsprogrammet bygger på en förhöjd sysselsättningsgrad och vi måste få våra företag att se ljust på framtiden. Därför bör företagen få ett löfte om att nivån för samfundsbeskattningen inte stiger. Vi föreslår också ett extra forsknings- och utvecklingsavdrag och efterlyser ett starkare samarbete mellan företagen och universiteten för att hitta innovativa hållbara lösningar och försnabba den gröna omställningen. Dessutom vill vi ta i bruk lokala avtal för alla typer av företag, förstärka företagares socialskydd och satsa på arbetshälsan. Nu behövs en bred arsenal av målmedvetna åtgärder för att höja sysselsättningsgraden.

Hösten i riksdagen präglas starkt av behandlingen av budgeten för det kommande året, och snart är det dags för den processen att komma igång. Nästa vecka håller regeringen nämligen sin budgetria, och så småningom kommer budgeten för 2021 att ges till riksdagen. Det är dags att kalva upp ärmarna och ta sig an höstens utmaningar!

Hösthälsningar,
Anders


15.5.2020

Bästa läsare,

Coronaviruset kom och vände upp och ner på vardagen och hela samhället. Nu är vi inne på den nionde veckan av undantagstillståndet. Mycket har hunnit hända på en relativt kort tid. Det står även klart att vi kommer att vara tvungna att leva med viruset en längre tid framöver.

En del av de begränsningar som tidigare införts har redan lyfts. Bland annat har avgränsningen av Nyland upphävts, och denna vecka återvände skoleleverna till skolan för de sista två veckorna innan sommarlovet. Bägge beslut baserar sig på att det inte längre finns grunder för att fortsätta restriktionerna. I och med att viruset spred sig i resten av landet måste Nylands gränser öppnas. Enligt den information vi har idag verkar barn inte vara effektiva smittospridare av viruset, och själva sjukdomen är i de flesta fall mycket mild hos barn. Därför finns det inte heller belägg för att skolorna hålls stängda. Riskgrupperna tas i beaktande, och det är viktigt.

De senaste veckorna har regeringens exit-strategi ur coronakrisen diskuterats aktivt. Förra veckan diskuterade vi detta även i riksdagens plenum. I debatten betonade jag att vi på det stora hela hittills har hanterat krisen väl, men att till exempel företagarna fortfarande har det mycket svårt. Det här är något som måste åtgärdas. Det är bra att vi nu har en strategi för att öppna upp Finland igen – stegvis och försiktigt, och i enlighet med experternas rekommendationer.

Coronakrisens ekonomiska följder är omfattande och svåra att förutspå i detta läge – den slutliga prislappen ser vi först senare. Detsamma gäller de åtgärder vi tagit till för att bromsa spridningen av viruset. När livet igen normaliseras är det skäl att hålla i minnet det vi lärt oss under krisveckorna. Arbetstiden kan flexa, arbetsplatsen kan flexa. Också arbetssättet kan flexa. Låt oss hålla kvar digitaliseringens fördelar, för flexibilitet behövs även efter krisen.

De flesta ärenden just nu tangeras av coronakrisen på ett eller annat sätt, och det kommer det säkert att göra en god tid framöver. Ett bra exempel är jaktplansfrågan som av och an varit på tapeten. Kritiska röster tycker att Finland inte borde förnya sina jaktplan i denna ekonomiska situation, men frågan är inte så svartvit. Faktum är att det också är dyrt att förlänga livslängden för de nuvarande Hornet-planen. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att vår säkerhetspolitiska situation har förändrats under 2010-talet. Det är viktigt att ta hand om vår försvarspolitiska trovärdighet.

Denna vår blev helt annorlunda än vi hade tänkt oss. I turbulenta tider är det extra viktigt att ta hand om sig själv och om sina nära och kära – även om det inte är möjligt att träffas på samma sätt som tidigare. Kom ihåg att stanna i stunden och njuta av solskenet!

Varma hälsningar,

Anders

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi