Kommunalval 2017

tack_sfp_1


Kandidaternas SFP hemsida

Alla våra nominerade kandidater i Kyrkslätt hittar ni här.


Valteser

NÄRA DIG – LÄHELLÄ SINUA

Sfp i Kyrkslätts vision

 1. Vårt Kyrkslätt är en kommun som inser att tvåspråkigheten gör oss attraktiva och konkurrenskraftiga och där myndigheterna finns till för kommuninvånarna.
 2. Vårt Kyrkslätt är en resurssmart kommun som skall vara huvudstadsregionens bästa småstad med trivsamt boende, fungerande trafik, attraktiva arbetsplatser och meningsfull fritid.
 3. Vårt Kyrkslätt är en attraktiv kommun för barnfamiljer där vi har nöjda barn i sunda och inspirerande lärmiljöer.
 4. I vårt Kyrkslätt finns vård för både gammal och ung nära dig och vården skall vara personlig och ha långt perspektiv.
 5. Vårt Kyrkslätt är en kommun som vågar blicka högt, se in i framtiden och skilja sig ur mängden.

Här vill vi födas, växa upp och åldras på vårt eget språk.


Kirkkonummen RKP:n visio

 1. Meidän Kirkkonummemme on kunta, joka oivaltaa että kaksikielisyys on rikkaus. Meidän kunnassamme viranomaiset ovat olemassa kuntalaisia varten.
 2. Meidän Kirkkonummemme on tehokas kunta. Se on pääkaupunkiseudun paras pienkaupunki, jossa on viihtyisä asuinympäristö, toimiva liikenne, houkuttelevia työpaikkoja ja mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan viettoon.
 3. Meidän Kirkkonummemme on houkutteleva kunta lapsiperheille. Kunnassamme asuu tyytyväisiä perheitä, joiden lapset saavat opiskella terveissä ja inspiroivissa oppimisympäristöissä.
 4. Meidän Kirkkonummemme tarjoaa pitkäjänteistä ja yksilöllistä hoivaa lähipalveluna, niin nuorille kuin ikääntyville.
 5. Meidän Kirkkonummemme on kunta, joka uskaltaa tähdätä korkealle, nähdä tulevaisuuteen ja erottua joukosta.

Täällä haluamme syntyä, kasvaa ja ikääntyä omalla äidinkielellämme rinta rinnan.


Viktiga datum vid kommunalvalet 2017:

 • valdag söndagen den 9 april 2017
 • förhandsröstning i Finland mellan 29 mars och 4 april 2017
 • förhandsröstning utomlands mellan 29 mars och 1 april 2017
 • kandidatuppställningen fastställs den 9 mars 2017
 • kandidatansökan måste ges in senast den 28 februari 2017 före kl. 16
 • rösträttsuppgifterna bestäms den 17 februari 2017 och rösträttsregistret upprättas senast den 22 februari 2017

SFP i Kyrkslätt nominerade kommu­nal­vals­kan­di­dater (46 st):

 1. Adlercreutz, Anders
 2. Ahlberg, Siv
 3. Aintila, Anna
 4. Arokari, Olli
 5. Basilier, Linda
 6. Bergström, Ida
 7. Björk, Tony
 8. Björkqvist, Eja
 9. Bondestam, Kristoffer
 10. Elfström, Björn
 11. Englund, Greger
 12. Engström, Miika
 13. Furu, Pia
 14. Gareis, Christoph
 15. Hedberg, Hans
 16. Hedman, Jerker
 17. Hellström, Maj-Britt
 18. Holmström, Linda
 19. Höglund, Hanna
 20. Kajanti, Carl-Johan
 21. Keihänen-Ekstam, Raija
 22. Kjerin, Ulf
 23. Kämpe-Hellenius, Jerri
 24. Lindberg, Simon
 25. Lindertz, Dick
 26. Lindholm, Bodil
 27. Lindholm, Niklas
 28. Lindström, Cenneth
 29. Lundell, Patrik
 30. Lundqvist, Erik
 31. Munck, Jean Alexander
 32. Mynttinen, Linnea
 33. Mäkinen, Hannu-Pekka
 34. Männikkö, Kim
 35. Männikkö, Malin
 36. Nyström, Christina
 37. Pelin, Fredrik
 38. Rodas, Lena
 39. Sjöblom, Kaj
 40. Sulin, Maiju
 41. Tallberg, Adina
 42. Valtonen, Martin
 43. Wikström, Leif
 44. Wikström, Teresa
 45. Åberg-Hilden, Maj
 46. Åkerlund, Jarl

De första kandidaterna nominerades 14.12.2016 

kommunvalskandidater2017_2016dec
På bilden, bakre raden från vänster Kim Männikkö, Jean Munck, Björn Elfström, Anders Adlercreutz, Jerri Kämpe-Hellenius, Martin Valtonen. I mittersta raden Peggy Falck och Anna Aintila. Längst fram från vänster Greger Englund, Niklas Lindholm, Dick Lindertz, Hanna Höglund, Linda Basilier och Tony Björk.