Kommunalval 2021

Vårt valprogram i kommunalvalet 2021 bestod av fem visioner:

  • VISION 1 – Vårt Kyrkslätt är pärlan i Nyland. Ett unikt och inspirerande hem för alla. (Se video om vision 1).
  • VISION 2 – Vårt Kyrkslätt är en tvåspråkig klimatsmart kommun med mångsidiga sportmöjligheter och ett meningsfullt kulturellt utbud för människor i alla åldrar. (Se video om vision 2).
  • VISION 3 – Vårt Kyrkslätt består av nöjda kommuninvånare. Här skall såväl unga som äldre skall kunna känna sig trygga, vilja bo och åldras. Ingen skall lämnas ensam. (Se video om vision 3).
  • VISION 4 – Vårt Kyrkslätt består av flera tillväxtcentrum som skall frodas sida vid sida. Ett välfungerande trafiknät med vettig kollektivtrafik skall finnas till. (Se video om vision 4).
  • VISION 5 – Vårt Kyrkslätt skall aktivt locka företagare och arbetsplatser skall skapas nära hemmen. (Se video om vision 5).

Valprogrammet kan läsas som pdf, antingen som lång version på sex sidor eller som sammanfattning på två sidor.

Här hittar du den finska versionen samt en engelsk version.