Kommunfullmäktige

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om kommunfullmäktiges uppgifter. Där skrivs:

”Finland är indelat i kommuner, som enligt grundlagen har självstyrelse. I kommunalvalet väljer kommuninvånarna medlemmarna till kommunens högsta organ, fullmäktige. Fullmäktige har allmän beslutanderätt i ärenden som är gemensamma för kommuninvånarna. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt beslutar om servicen för kommuninvånarna. Fullmäktige beslutar vilka organ som ska finnas i kommunen och hur beslutanderätten och uppgifterna fördelas i kommunen samt väljer i regel medlemmarna till de övriga beslutsfattande organen. Fullmäktige väljs i kommunalvalet vart fjärde år. Fullmäktige är ett obligatoriskt organ i kommunen.”

Nedan finner du SFP:s representanter i kommunfullmäktige under perioden 2017 – 2021. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.
Kommunfullmäktiges övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.

Fullmäktigeordförande

Adlercreutz_Anders   Adlercreutz Anders

Fullmäktigegruppens ordförande

 Björk_Tony   Björk Tony

Övriga fullmäktigeledamöter

Aintila_Anna   Aintila Anna
 Basilier_Linda   Basilier Linda 
 Björkqvist_Eja   Björkqvist Eja
 Engström_Miika   Engström Miika
Hedberg_Hans   Hedberg Hans
 Kajanti_Carl-Johan   Kajanti Carl-Johan
Kjerin_Ulf   Kjerin Ulf
Lundell_Patrik   Lundell Patrik
Männikkö_Kim   Männikkö Kim

De tre (3) första suppleanterna för SFP & KD

Kämpe-Hellenius_Jerri   Kämpe-Hellenius Jerri
Hellstrom_Tenttu   Hellström Maj-Britt
Hellstrom_Tenttu   Wikström Teresa

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi