Kommunstyrelsen

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om kommunstyrelsens uppgifter. Där skrivs:

”Kommunstyrelsen är utöver fullmäktige ett obligatoriskt organ. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt, om inte annat beslutats i förvaltningsstadgan, företräder kommunen och för kommunens talan. Kommunstyrelsens ställning i kommunens dagliga förvaltning är central. Fullmäktige väljer ledamöterna i kommunstyrelsen. Styrelsens mandatperiod är två år.”

Nedan finner du SFP:s representanter i kommunstyrelsen under perioden 2019 – 2021. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.
Kommunstyrelsen övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.

Medlem Ersättare
Kjerin_Ulf
Kjerin Ulf
2. viceordförande
Mannikkö_Kim
Männikkö Kim
Hedberg_Hans
Hedberg Hans
Basilier_Linda
Basilier Linda
Aintila_Anna
Aintila Anna
[KD] 

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi