Övriga förtroendeorgan

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om förtroendeorganens uppgifter. Där skrivs:

”Nämnderna är förtroendemannaorgan som utses av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att leda och utveckla verksamheten underställd nämnden och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa och utvärdera tjänsternas effektivitet och ge invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.”

Nedan finner du SFP:s representanter i förtroendeorganen under perioden 2019 – 2021. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.
Förtroendeorganens övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.

Vård- och omsorgsnämnden

Medlem   Ersättare
Bjorkqvist_Eja
Björkqvist Eja
  Sjoblom_Kaj
Sjöblom Kaj
Valtonen_Martin
Valtonen Martin
  [KD]

Bildnings- och fritidsnämnden

Medlem   Ersättare
Lundell_Patrik
Lundell Patrik
  Lindberg_Simon
Lindberg Simon
Åberg-Hilden_Maj
Åberg-Hilden Maj
  Elfstrom_Bjorn
Elfström Björn
Hellstrom_Tenttu
Hellström Maj-Britt
   

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden (SFUN)

Medlem   Ersättare
Björk_Tony
Björk Tony
Ordförande
  SnellmanJenny1_1_www
Snellman Jenny
Grönqvist Kerstin   Hellstrom_Gunnel
Hellström Gunnel

Liljequist Kim
  Munck_Jean
Munck Alexander
[KD]   Makinen_Hannu-Pekka
Mäkinen Hannu-Pekka
[KOK]   Höglund Frida

SAMHÄLLStekniska nämnden

Medlem   Ersättare
Mannikkö_Kim
Männikkö Kim
Vice ordförande
  Forsén Tove

SnellmanJenny1_1_www
Snellman Jenny
  [KD] 
Kajanti_Carl-Johan
Kajanti Carl-Johan
  [Center]

Nämnden för serviceproduktion

Medlem   Ersättare
Kämpe-Hellenius_Jerri
Kämpe-Hellenius Jerri
  [KD]

Lindholm Michaela
  Romar Ann-Britt
Lindholm_Niklas
Lindholm Niklas
  Jensen Kent

Byggnads- och miljönämnden

Medlem   Ersättare
Englund_Greger
Englund Greger
Viceordförande
  Sulin_Maiju
Sulin Maiju
Nystrom_Christina
Nyström Christina
  Lindstrom_Cenneth
Lindström Cenneth

Kommunutvecklingssektionen

Medlem   Ersättare
Basilier_Linda
Basilier Linda
  [KD]
Engstrom_Miika
Engström Miika
  Kampe-Hellenius_Jerri
Kämpe-Hellenius Jerri

Revisionsnämnden

Medlem   Ersättare
Ahlberg_Siv
Ahlberg Siv
  Borg-Karlsson Maria
[KD]
Viceordförande
  Beck Gun-Maj

Personalsektionen

Medlem   Ersättare
Kjerin_Ulf
Kjerin Ulf
Ordförande
  Sundelin My
Forsen Anita   Gareis_Christoph
Gareis Cristoph

Vård- och omsorgssektionen

Medlem   Ersättare
Bjorkqvist_Eja
Björkqvist Eja
Vice Ordförande
  Sjoblom_Kaj
Sjöblom Kaj

Vägsektionen (UPPGIFTERNA UNDERSTÄLLTS SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN)

Medlem   Ersättare
Hellstrom_Gunnel
Hellström Gunnel
  Forsén Tove

Centralvalnämnden

Medlem   Ersättare
Hagelberg Harriet
Viceordförande
  Bondestam_Kristoffer
Bondestam Kristoffer
andra ersättare
    [KD]

Stiftelsen Kyrkslätts servicecentral

Medlem   Ersättare
Sjoholm_Ulrika
Sjöholm Ulrika

Ordförande
  Hedman_Jerker
Hedman Jerker

Kyrkslätts Hyresbostäder Ab

Medlem   Ersättare
Keihanen-Ekstam_Raija
Keihänen-Ekstam Raija
  Åberg Gustaf

Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten

Medlem   Ersättare
Wikstrom_Leif
Wiktröm Leif
  Nystrom_Christina
Nyström Christina

Nämndemän

Medlem    
Lindertz_Dick
Lindertz Dick
   
Borg-Karlsson Maria    

Gode män vid fastighetsförrättningar

Medlem    
Lindberg_Simon
Lindberg Simon
   
Lundqvist_Erik
Lundqvist Erik
   
Lönnberg Ann    

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi