Övriga förtroendeorgan

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om förtroendeorganens uppgifter. Där skrivs:

”Nämnderna är förtroendemannaorgan som utses av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att leda och utveckla verksamheten underställd nämnden och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa och utvärdera tjänsternas effektivitet och ge invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.”

Nedan finner du SFP:s representanter i förtroendeorganen under perioden 2021 – 2025. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.
Förtroendeorganens övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.

 

BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Martin Valtonen
Medlem

Niklas Lindholm
Ersättare

Patrik Lundell
Medlem

Emil Strandell
Ersättare

Maj Åberg-Hildén
Medlem

Merja Tarkiainen
Ersättare
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Kim Männikkö
Viceordförande

Pia Furu
Ersättare

Kerstin Grönqvist
Medlem

Christoph Gareis
Ersättare
CENTRALVALNÄMNDEN 

Harriet Hagelberg
Viceordförande
NÄMNDEN FÖR LOKALTJÄNSTER 

Hans Hedberg
Medlem

Ann-Britt Romar
Ersättare

Matilda Björkqvist
Medlem

Kent Jensen von Schulmann
Ersättare
REVISIONSNÄMNDEN 

Jerri Kämpe-Hellenius
Viceordförande

Eja Björkqvist
Ersättare
SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN 

Jenny Snellman
Viceordförande

Michaela Lindholm
Ersättare

Josephine Frimodig
Medlem

Ann-Christin Sveds
Ersättare

Kim Liljequist
Medlem

Peter Sundelin
Ersättare
SVENSKA NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING 

Linda Basilier
Ordförande

Rea-Susan Isotupa
Ersättare

Stefan Gustafsson
Medlem

Sören Petersen
Ersättare

Petra Ekberg-Kontula
Medlem

Marcus Söderström
Ersättare
DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET KYRKSLÄTTS VATTEN 

Siv Ahlberg
Medlem

Niklas Sillman
Medlem
GODE MÄN VID FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 

Greger Englund

Anita Forssén

Ann-Christin Sveds
NÄMNDEMÄN I TINGSRÄTTEN 

Maria Borg-Karlsson

Dick Lindertz

Ann-Britt Romar

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi