Info om SFP

Kommunorganisationen

Kommunorganisationen fungerar som lokalt samarbetsorgan och takorganisation för lokalavdelningarna i Kyrkslätt. Styrelsen för kommunorganisationen i Kyrkslätt består av representanter för lokalavdelningarna, Svensk Ungdom , Svenska Kvinnoförbundet och fullmäktigegruppen.

Lokalavdelningar

Svenska folkpartiet i Kyrkslätt har tre lokalavdelningar: Sfp i Kyrkslätts centrum, Sfp i norra Kyrkslätt och Sfp i södra Kyrkslätt. Dessutom har Svenska kvinnoförbundet en lokalavdelning liksom Svensk Ungdom.

Kontakta oss

E-post sfp.i.kyrkslatt[at]gmail.com

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi