Kommunorganisationen

Ordförande

Ordförande 
Eja Björkqvist

Lokalavdelningen i centrala Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant
Anna Aintila
Gun Hieta
Kaj Sjöblom
Christoph Gareis

Lokalavdelningen i norra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant
Ulf Kjerin
Kristoffer Bondestam
Gunnel Hellström
Anita Forssén

Lokalavdelningen i södra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant
Ann-Britt Romar
Crista Åberg
Niklas Lindholm
Greger Englund

Kvinnoförbundet

Ordinarie medlemSuppleant
Maria Borg-Karlsson
Pia Furu
Kerstin Grönqvist
My Sundelin

Svensk Ungdom

Ordinarie medlemSuppleant

Kommunstyrelsen

Ordinarie medlemSuppleant
Hans Hedberg
Linda Basilier

Fullmäktigegruppen

Ordinarie medlemSuppleant
Tony Björk
Patrik Lundell

Presidiet

Ordinarie medlemSuppleant
Anders Adlercreutz

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi