Kommunorganisationen

Ordförande

OrdförandeViceordförande

Pia Furu

Lokalavdelningen i centrala Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Ann-Christine Sved

Leif Wikström

Peter Sundelin

Anna Aintila

Lokalavdelningen i norra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Josephine Frimodig

Anita Forssén

Gunnel Hellström

Henrika Backlund

Lokalavdelningen i södra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Greger Englund

Kristoffer Bondestam

Börje Westerholm

Martin Valtonen

Kvinnoförbundet

Ordinarie medlemSuppleant

Linda Basilier

Kerstin Grönqvist

Janina Rönnberg

Maria Borg-Karlsson

Svensk Ungdom

Ordinarie medlemSuppleant

Kommunstyrelsen

Ordinarie medlemSuppleant

Ulf Kjerin

Fullmäktigegruppen

Ordinarie medlemSuppleant

Kim Liljequist

Presidiet

Ordinarie medlemSuppleant

Tony Björk

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi