Kommunorganisationen

Ordförande

OrdförandeViceordförande

Jenny Snellman

Kim Liljequist

Lokalavdelningen i centrala Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Christoph Gareis

Anna Aintila

Ann-Christine Sved

Kaj Sjöblom

Lokalavdelningen i norra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Josephine Frimodig

Anita Forssén

Gunnel Hellström

Simon Malmström

Lokalavdelningen i södra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Greger Englund

Ann-Britt Romar

Kim Liljequist

Martin Valtonen

Kvinnoförbundet

Ordinarie medlemSuppleant

Maria Borg-Karlsson

Pia Furu

Kerstin Grönqvist

Linda Basilier

Svensk Ungdom

Ordinarie medlemSuppleant

Kommunstyrelsen

Ordinarie medlemSuppleant

Tony Björk

Carl-Johan Kajanti

Fullmäktigegruppen

Ordinarie medlemSuppleant

Ulf Kjerin

Stefan Gustafsson

Presidiet

Ordinarie medlemSuppleant

Anders Adlercreutz

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi