Kommunorganisationen

Ordförande

Ordförande 
Eja Björkqvist

Lokalavdelningen i centrala Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant
Anna Aintila
Gun Hieta
Kaj Sjöblom
Christoph Gareis

Lokalavdelningen i norra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant
Ulf Kjerin
Anita Forssén
Gunnel Hellström
Patrik Lundell

Lokalavdelningen i södra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant
Ann-Britt Romar
Crista Åberg
Greger Englund
Niklas Lindholm

Kvinnoförbundet

Ordinarie medlemSuppleant
Maria Borg-Karlsson
My Sundelin
Pia Furu
Kerstin Grönqvist

Svensk Ungdom

Ordinarie medlemSuppleant

Kommunstyrelsen

Ordinarie medlemSuppleant
Hans Hedberg
Linda Basilier

Fullmäktigegruppen

Ordinarie medlemSuppleant
Tony Björk
Karl-Johan Kajanti

Presidiet

Ordinarie medlemSuppleant
Anders Adlercreutz

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi