Kvinnoförbundet i Kyrkslätt

Svenska Kvinnoförbundet i Kyrkslätt är den samlande kraften för liberala feminister i Kyrkslätt. 

Vi har en bred verksamhet med målen att påverka samhället i en feministisk riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP i olika jämställdhetsfrågor.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer, webbinarier och seminarier. Via denna länk kan du läsa mera.

Styrelsen 2022 
OrdförandeViceordförande

Kerstin Grönqvist

Pia Furu
Kassör samt medlems-
och informationsansvarig
Sekreterare och kontaktperson till
fullmäktigegruppen

Maria Borg-Karlsson

Linda Basilier
VärdinnaVärdinna för bokklubben

Anna Aintila

My Sundelin
Styrelsemedlem

Ann-Christine Sved

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi