Välkommen till SFP i Kyrkslätts sidor.

Livet är lokalt, nära dig. Lokalt görs också de viktigaste besluten - frågor om närservice, skola, åldringsvård eller t.ex. byggande. De besluten fattas i din egen kommun, i ditt kommunfullmäktige. Här kan du påverka och få din röst hörd.

Kom med och utveckla dina egna hemtrakter till en livskraftigare, mångsidigare, mer inkluderande kommun. Nyckeln till det är i dina händer.

.