EU-val 2024

Vi går mot Europaparlamentsval, vilket hålls 9 juni 2024. Du kan läsa mera om SFPs valprogram och kandidater här.

SFP vill

 • att Finland är en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU som aktivt driver nationens intressen
 • att alla medlemsländer förbinder sig till EU:s gemensamma värdegrund och rättsstatsprincipen
 • att EU:s årliga granskning och rapport om rättsstatsprincipen utvecklas
 • att EU ingriper när medlemsländer stiftar lagar som bryter mot mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen, genom att strypa EU-stöden till dessa länder
 • att EU respekterar de språkliga och kulturella rättigheterna för EU-medborgare som talar minoritetsspråk eller regionala språk
 • att arbetet för jämställdhet intensifieras och beaktas i allt beslutsfattande
 • att EU stärker sitt arbete mot all slags våld mot kvinnor och flickor
 • att EU bekämpar våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och aktivt arbetar för att förbjuda tvångssterilisering
 • se ett aktivare samarbete mellan de nordiska länderna
 • att beslutsprocesserna inom alla EU:s institutioner är demokratiska, tydliga och transparenta
 • att arbetet för mänskliga rättigheter inom EU stärks
 • säkerställa en kontinuerlig dialog mellan medlemsländerna
 • att Europaparlamentet har sitt permanenta säte i Bryssel och att pendlingen till Strasbourg upphör
 • att Åland ges en plats i Europaparlamentet
 • att ungdomsgarantin utvecklas och implementeras i varje medlemsland
 • att den europeiska ungdomsstrategin beaktas i beslutsfattandet i EU
 • att vi slutar flytta klockan två gånger per år inom EU
 • att våldtäkt definierat utifrån bristande samtycke ska vara straffbart i hela EU
 • att samarbetet mellan Finlands riksdagsledamöter och Finlands Europaparlamentariker stärks
 • att rätten till abort och självbestämmanderätten över den egna sexuella och reproduktiva hälsan tryggas
 • att EU fortsätter förstärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi