Kommunalval 2021

I år är det kommunalval, och arbetet är i full gång med uppbyggnad av valprogram, kampanjer, material och kandidatlistor. Det är spännande tider, nu gäller det att låta kreativiteten flöda för alla kommuninvånarnas bästa.

Tillsammans bygger vi upp det framtida Kyrkslätt, pärlan i Nyland. Tillsammans ser vi till att arbeta för en bättre vardag, tillsammans är vi starka. Vi alla inom SFP i Kyrkslätt hoppas så hjärtligt att även du kommer med i verksamheten!

SFP I KYRKSLÄTTS VALPROGRAM 2021

Vi är stolta över att kunna publicera vårt valprogram för kommunalvalet 2021. Detta baserar sig på det nationella SFP-valprogrammet, vilket sedan våra kandidater i Kyrkslätt varit med om att skissa upp för vår kommun. Nedan ser du programmet i ett nötskal.

  • VISION 1 – Vårt Kyrkslätt är pärlan i Nyland. Ett unikt och inspirerande hem för alla. (Se video om vision 1).

  • VISION 2 – Vårt Kyrkslätt är en tvåspråkig klimatsmart kommun med mångsidiga sportmöjligheter och ett meningsfullt kulturellt utbud för människor i alla åldrar. (Se video om vision 2).

  • VISION 3 – Vårt Kyrkslätt består av nöjda kommuninvånare. Här skall såväl unga som äldre skall kunna känna sig trygga, vilja bo och åldras. Ingen skall lämnas ensam. (Se video om vision 3).

  • VISION 4 – Vårt Kyrkslätt består av flera tillväxtcentrum som skall frodas sida vid sida. Ett välfungerande trafiknät med vettig kollektivtrafik skall finnas till. (Se video om vision 4).

  • VISION 5 – Vårt Kyrkslätt skall aktivt locka företagare och arbetsplatser skall skapas nära hemmen. (Se video om vision 5).

Här kan du läsa hela SFP i Kyrkslätts valprogram som pdf, antingen den långa versionen på sex sidor eller den korta versionen på två sidor. Vi har även sammanställt en video (7 min) som kombinerar ihop de fem visionerna ovan.

På våra sidor hittar du även en finsk version samt en engelsk version.

 

KOMMUNALVALSKANDIDATER

Nedan finns SFP i Kyrkslätts kommunalvalskandidater. Genom att klicka på bilderna kan du se kandidaterna i större format. Se även SFP:s nationella kandidatsida https://kommunalval.sfp.fi/valkrets/nyland/kyrkslatt/.

Alta löydät RKP Kirkkonummen kuntavaaliehdokkaat. Kuvaa klikkaamalla näet suuremman kuvan ehdokkaasta. Katso myös RKP:n ehdokassivusto https://kommunalval.sfp.fi/fi/vaalipiiri/uusimaa/kirkkonummi/.


Adlercreutz, Anders
51 år, Jorvas.
Arkitekt, riksdagsledamot.
Se SFP kandidatinfo.

Ahlberg, Siv
56 år, Kolsarby.
Ekonom, acting manager.
Se SFP kandidatinfo.

Aintila, Anna
53 år, Gesterby.
Tandläkare.
Se SFP kandidatinfo.

Linda Basilier
38 år, Hindersby.
Jur. mag., skattesakkunnig.
Se SFP kandidatinfo.

Björk, Tony
44 år, Gesterby.
Rektor, pedagogie magister.
Se SFP kandidatinfo.

Björkqvist, Matilda
39 år, Bro.
Barnmorska, sjukskötare (HYH)
Se SFP kandidatinfo.

Castrén, Matilda
18 år, Bobäck.
Studerande.
Se SFP kandidatinfo.

Cole, Stephen
68 år, Finnsbacka.
Master of Business
Administration, KTM.
Se SFP kandidatinfo.

de Paulis, Bengt
71 år, Ravals.
Ingenjör.
Se SFP kandidatinfo.

Ekberg-Kontula, Petra
48 år, Ravals.
Pol.mag., pensionsexpert.
Se SFP kandidatinfo.

Elfström, Björn
52 år, Masaby.
Ekon.mag.
Se SFP kandidatinfo.

Englund, Greger J
60 år, Bobäck
Lärare, PeM, TM.
Se SFP kandidatinfo.

Engström, Miika
45 år, Veikkola.
Verkställande direktör.
Se SFP kandidatinfo.

Fallenius, Beatrice
60 år, Sarvvik.
Närvårdare.
Se SFP kandidatinfo.

Forssén, Anita
59 år, Evitskog.
Dipl.ing, Seniorkonsult.
Se SFP kandidatinfo.

Frimodig, Josephine
37 år, Evitskog.
Lektor i hist.+samhällslära.
Se SFP kandidatinfo.

Gareis, Christoph
55 år, Jungfruberget
Driftsansvarig för
bioavfallshantering.
Se SFP kandidatinfo.

Grönqvist, Kerstin
66 år, Hindersby.
Specialklasslärare, Ped.mag.
Se SFP kandidatinfo.

Gustafsson, Stefan
62 år, Smedsede
FM.
Se SFP kandidatinfo.

Hedberg, Hans
75 år, Haapajärvi.
Ekobonde.
Se SFP kandidatinfo.

Hedman, Jerker
59 år, Hindersby.
EM, ombudsman.
Se SFP kandidatinfo.

Isotupa, Rea-Susan
46 år, Bredberget.
Lärare.
Se SFP kandidatinfo.

Jensen von Schulmann, Kent
42 år, Bobäck.
Byggmästare.
Se SFP kandidatinfo.

Kajanti, Carl-Johan
41 år, Långvik.
Ekon.mag.
Se SFP kandidatinfo.

Kjerin, Ulf
68 år, Lappböle.
Pens., försäkringsmäklare.
Se SFP kandidatinfo.

Kvarnström, Stig
60 år, Bobäck.
Företagare, skadedjurs-
inspektör.
Se SFP kandidatinfo.

Kämpe-Hellenius, Jerri
48 år, Gesterby.
DI, kontroller.
Se SFP kandidatinfo.

Liljequist, Kim
44 år, Pippurn.
Ekonom, företagare, VD
Se SFP kandidatinfo.
www.kimmen.info

Lindertz, Dick
60 år, Finnsbacka.
Företagare.
Se SFP kandidatinfo.

Lindholm, Glen
76 år, Hindersby.
Utrikesråd, ambassadör
emeritus.
Se SFP kandidatinfo.

Lindholm, Niklas
46 år, Smedsede.
Verkställande direktör.
Se SFP kandidatinfo.

Lindström, Cenneth
60 år, Pippurn.
Bilist.
Se SFP kandidatinfo.

Lundell, Patrik
46 år, Evitskog.
PeM, klasslärare.
Se SFP kandidatinfo.

Mäkinen, Jenny
45 år, Jungfruberget.
Digital services manager.
Se SFP kandidatinfo.

Männikkö, Kim
58 år, Österby
Jordbrukare,butikschef
Se SFP kandidatinfo.

Paimela, Helena
72 år, kuntakeskus.
TaM, eläkeläinen.
Se SFP kandidatinfo.

Petersen, Sören
36 år, Evitskog.
Elmontör.
Se SFP kandidatinfo.

Sampakoski, Nina
49 år, Kolsarby.
Verkställande direktör.
Se SFP kandidatinfo.

Sillman, Niklas
28 år, Kolsarby.
VVS-montör.
Se SFP kandidatinfo.

Sjöblom, Kaj
75 år, Kyrkvalla.
Pensionär.
Se SFP kandidatinfo.

Snellman, Jenny
39 år, Jorvas.
Ingenjör.
Se SFP kandidatinfo.

Strandell, Emil
18 år, Långvik.
Studerande.
Se SFP kandidatinfo.

Sundelin, Peter
56 år, Överby.
Dipl.ingenjör, VD.
Se SFP kandidatinfo.

Sved, Ann-Christine
54 år, Överby.
Ekon.mag., Mag. i livsmedels-
vetenskap.
Se SFP kandidatinfo.

Sved, Johnny
51 år, Överby.
Forstmästare,
Utbildningsledare.
Se SFP kandidatinfo.

Söderström, Marcus
46 år, Gesterby.
Trafiklärare
Se SFP kandidatinfo.

Tarkiainen, Merja
58 år, Gesterby
Studerande.
Se SFP kandidatinfo.

Valtonen, Martin
49 år, Finnsbacka.
Företagare.
Se SFP kandidatinfo.

Westerholm, Börje
39 år, Lappböle.
Företagare.
Se SFP kandidatinfo.

Wikström, Leif
72 år, Bro.
Verksamhetsledare,
pensionär.
Se SFP kandidatinfo.

Åberg-Hildén, Maj
61 år, Tolls.
PeM, ämneslärare.
Se SFP kandidatinfo.

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi