Kommunfullmäktige

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om kommunfullmäktiges uppgifter. Där skrivs:

”Finland är indelat i kommuner, som enligt grundlagen har självstyrelse. I kommunalvalet väljer kommuninvånarna medlemmarna till kommunens högsta organ, fullmäktige. Fullmäktige har allmän beslutanderätt i ärenden som är gemensamma för kommuninvånarna. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt beslutar om servicen för kommuninvånarna. Fullmäktige beslutar vilka organ som ska finnas i kommunen och hur beslutanderätten och uppgifterna fördelas i kommunen samt väljer i regel medlemmarna till de övriga beslutsfattande organen. Fullmäktige väljs i kommunalvalet vart fjärde år. Fullmäktige är ett obligatoriskt organ i kommunen.”

Nedan finner du SFP:s representanter i kommunfullmäktige under perioden 2021 – 2025. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Kommunfullmäktiges övriga uppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.Tony Björk
Kommunfullmäktiges ordförande


Kim Liljequist
Fullmäktigegruppens ordförande


Anders Adlercreutz
Fullmäktigeledamot


Anna Aintila
Fullmäktigeledamot

Josephine Frimodig
Fullmäktigeledamot


Stefan Gustafsson
Fullmäktigeledamot


Hans Hedberg
Fullmäktigeledamot


Jerri Kämpe-Hellenius
Fullmäktigeledamot


Carl-Johan Kajanti
Fullmäktigeledamot


Ulf Kjerin
Fullmäktigeledamot


Kim Männikkö
Fullmäktigeledamot


Martin Valtonen
Fullmäktigeledamot

Patrik Lundell
1. suppleant


Matilda Björkqvist
2. suppleant


Linda Basilier
3. suppleant

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi