Kommunfullmäktige

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om kommunfullmäktiges uppgifter. Där skrivs:

”Finland är indelat i kommuner, som enligt grundlagen har självstyrelse. I kommunalvalet väljer kommuninvånarna medlemmarna till kommunens högsta organ, fullmäktige. Fullmäktige har allmän beslutanderätt i ärenden som är gemensamma för kommuninvånarna. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt beslutar om servicen för kommuninvånarna. Fullmäktige beslutar vilka organ som ska finnas i kommunen och hur beslutanderätten och uppgifterna fördelas i kommunen samt väljer i regel medlemmarna till de övriga beslutsfattande organen. Fullmäktige väljs i kommunalvalet vart fjärde år. Fullmäktige är ett obligatoriskt organ i kommunen.”

Nedan finner du SFP:s representanter i kommunfullmäktige under perioden 2021 – 2025. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.
Kommunfullmäktiges övriga uppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.


Anders Adlercreutz
Fullmäktiges ordförande

Ulf Kjerin
Fullmäktigegruppens ordförande

Anna Aintila
Fullmäktigeledamot

Tony Björk
Fullmäktigeledamot

Josephine Frimodig
Fullmäktigeledamot

Stefan Gustafsson
Fullmäktigeledamot

Hans Hedberg
Fullmäktigeledamot

Jerri Kämpe-Hellenius
Fullmäktigeledamot

Carl-Johan Kajanti
Fullmäktigeledamot

Kim Liljequist
Fullmäktigeledamot

Kim Männikkö
Fullmäktigeledamot

Martin Valtonen
Fullmäktigeledamot

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi