Kommunstyrelsen

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om kommunstyrelsens uppgifter. Där skrivs:

”Kommunstyrelsen är utöver fullmäktige ett obligatoriskt organ. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt, om inte annat beslutats i förvaltningsstadgan, företräder kommunen och för kommunens talan. Kommunstyrelsens ställning i kommunens dagliga förvaltning är central. Fullmäktige väljer ledamöterna i kommunstyrelsen. Styrelsens mandatperiod är två år.”

Nedan finner du SFP:s representanter i kommunstyrelsen under perioden 2021 – 2025. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Kommunstyrelsens övriga uppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.Ulf Kjerin
2. viceordförande


Josephine Frimodig
Ersättare


Anna Aintila
Medlem


Kim Liljequist
Ersättare


Carl-Johan Kajanti
Medlem


Kim Männikkö
Ersättare

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi