Övriga förtroendeorgan

På Kyrkslätts kommuns nätsidor skildras närmare om förtroendeorganens uppgifter. Där skrivs:

”Nämnderna är förtroendemannaorgan som utses av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att leda och utveckla verksamheten underställd nämnden och svara för att tjänsterna organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa och utvärdera tjänsternas effektivitet och ge invånarna och användarna möjlighet att delta i planeringen och utvecklingen av tjänsterna.”

Nedan finner du SFP:s representanter i förtroendeorganen under perioden 2021 – 2025. Du når oss via våra e-postadresser, vilka är fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Förtroendeorganens övriga kontaktuppgifter hittar du här.

Protokoll och föredragningslistor för ärenden som behandlas hittar du här.

Bildnings- och fritidsnämndenMartin Valtonen
Medlem


Niklas Lindholm
Ersättare


Patrik Lundell
Medlem


Emil Strandell
Ersättare


Maj Åberg-Hildén
Medlem


Merja Tarkiainen
Ersättare

Byggnads- och miljönämndenKim Männikkö
Viceordförande


Pia Furu
Ersättare


Kerstin Grönqvist
Medlem


Johnny Sved
Ersättare

CentralvalnämndenHarriet Hagelberg
Viceordförande

Nämnden för lokaltjänsterHans Hedberg
Medlem


Ann-Britt Romar
Ersättare


Matilda Björkqvist
Medlem


Kent Jensen von Schulmann
Ersättare

PersonalsektionenMiika Engström
Medlem


Stig Kvarnström
Ersättare


Anita Forssén
Medlem


My Sundelin
Ersättare

RevisionsnämndenJerri Kämpe-Hellenius
Viceordförande


Eja Björkqvist
Ersättare

Samhällstekniska nämndenJenny Snellman
Viceordförande


Michaela Lindholm
Ersättare


Josephine Frimodig
Medlem


Ann-Christine Sved
Ersättare


Kim Liljequist
Medlem


Peter Sundelin
Ersättare

Svenska nämnden för bildning och fostranLinda Basilier
Ordförande


Rea-Susan Isotupa
Ersättare


Stefan Gustafsson
Medlem


Sören Petersen
Ersättare


Petra Ekberg-Kontula
Medlem


Marcus Söderström
Ersättare

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts VattenSiv Ahlberg
Medlem


Niklas Sillman
Medlem

Gode män vid fastighetsförrättningarGreger Englund


Anita Forssén


Ann-Christine Sved

Nämndemedlemmar i tingsrättenMaria Borg-Karlsson


Dick Lindertz


Ann-Britt Romar

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi