Kommunorganisationen

Ordförande

Ordförande 

Eja Björkqvist

Lokalavdelningen i centrala Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Anna Aintila

Gun Hieta

Kaj Sjöblom

Christoph Gareis

Lokalavdelningen i norra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Ulf Kjerin

Anita Forssén

Gunnel Hellström

Patrik Lundell

Lokalavdelningen i södra Kyrkslätt

Ordinarie medlemSuppleant

Ann-Britt Romar

Crista Åberg

Greger Englund

Niklas Lindholm

Kvinnoförbundet

Ordinarie medlemSuppleant

Maria Borg-Karlsson

My Sundelin

Pia Furu

Kerstin Grönqvist

Svensk Ungdom

Ordinarie medlemSuppleant

Kommunstyrelsen

Ordinarie medlemSuppleant

Tony Björk

Carl-Johan Kajanti

Fullmäktigegruppen

Ordinarie medlemSuppleant

Martin Valtonen

Josephine Frimodig

Presidiet

Ordinarie medlemSuppleant

Anders Adlercreutz

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi