Kvinnoförbundet i Kyrkslätt

Svenska Kvinnoförbundet i Kyrkslätt är den samlande kraften för liberala feminister i Kyrkslätt. 

Vi har en bred verksamhet med målen att påverka samhället i en feministisk riktning. Vi ordnar diskussioner och seminarier och har erfarenhetsutbyten med systerorganisationer. Vi driver också opinion inom Svenska Kvinnoförbundet genom motioner och samarbetar med SFP i olika jämställdhetsfrågor.

Vår ambition är att under ett verksamhetsår ha en blandning av kampanjer, webbinarier och seminarier. Via denna länk kan du läsa mera.

Styrelsen 2023
Ordförande

Linda Basilier
Övriga styrelsemedlemmar

Anna Aintila

Henrika Backlund

Maria Borg-Karlsson

Pia Furu

Kerstin Grönqvist

Janina Rönnberg

My Sundelin

Ann-Christine Sved

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi