Välfärdsområdesval 2022

Som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen kommer vi den 23 januari 2022 att gå till valurnorna för att rösta i ett alldeles nytt val, välfärdsområdesvalet. Arbetet är i full gång med uppbyggnad av valprogram, kampanjer, material och kandidatlistor. Det är spännande tider, nu gäller det att låta kreativiteten flöda för alla kommuninvånarnas bästa.

Tillsammans bygger vi upp det framtida Västra Nylands välfärdsområde, där vår kommun Kyrkslätt är en del av helheten. Tillsammans ser vi till att arbeta för en bättre vardag, tillsammans är vi starka. Vi alla inom SFP i Kyrkslätt hoppas så hjärtligt att även du kommer med i verksamheten!

Hör även av dig ifall du är intresserad att ställa upp som kandidat.

VÅRT VALPROGRAM

Vi är stolta över att kunna publicera vårt valprogram för välfärdsområdesvalet 2022 (se video från lanseringstillfället). Programmet finns att läsa på finska här och engelska här.

Huvudpunkterna i valprogrammet är:

  • Alla har rätt till en högklassig vård och omsorg
  • Primärhälsovården — nära dig, då du behöver den
  • Specialsjukvården — inom rimligt avstånd och av högsta kvalitet
  • Socialvården — hjälp på rätt sätt och i rätt tid
  • Barn, unga och familjer — grunden för välbefinnande läggs tidigt
  • Äldreomsorg — en trygg ålderdom
  • Missbrukarvården — effektiv hjälp i tid
  • Funktionshinderservice — ett inkluderande samhälle
  • Räddningstjänster — ett tryggt samhälle

Här kan du läsa kort information om VO-valet, med info om vad det handlar om, varför en reform behövs och hur man röstar (också på finska samt engelska).

SFP-KANDIDATER FRÅN KYRKSLÄTT

Nedan finns SFP-kandidaterna i Kyrkslätt. Mera kandidater publiceras i takt med att de nomineras.


Anna Aintila

Beatrice Bäck

Greger Englund

Beatrice Fallenius

Stefan Gustafsson

Hans Hedberg

Ulf Kjerin

Jenny Mäkinen

Emil Strandell

Christina Sundelin

Martin Valtonen

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi