VO-val 2022

Som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen hade vi den 23 januari 2022  välfärdsområdesval. Här kan du läsa SFP:s valprogram för välfärdsområdesvalet 2022, det finns att läsa på finska här och engelska här.

Huvudpunkterna i valprogrammet:

  • Alla har rätt till en högklassig vård och omsorg
  • Primärhälsovården — nära dig, då du behöver den
  • Specialsjukvården — inom rimligt avstånd och av högsta kvalitet
  • Socialvården — hjälp på rätt sätt och i rätt tid
  • Barn, unga och familjer — grunden för välbefinnande läggs tidigt
  • Äldreomsorg — en trygg ålderdom
  • Missbrukarvården — effektiv hjälp i tid
  • Funktionshinderservice — ett inkluderande samhälle
  • Räddningstjänster — ett tryggt samhälle

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/SFPiKyrkslatt/

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/sfp_kyrkslatt/?hl=fi